DOEL VAN DE BELBUS 

Het vervoeren van deur tot deur van Senioren (60+) binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel om zo te voorkomen dat zij in een sociaal isolement geraken en om met dit vervoerssysteem hun mogelijkheid tot deelname aan het maatschappelijk en sociaal verkeer te vergroten.
  DE BELBUS RIJDT: 

maandag t/m vrijdag

's morgens van 09:00 tot 12:00 uur
 
's middags van 13:00 tot 17:00 uur

zaterdag

's morgens van 10:00 tot 12:00 uur
 
's middags van 13:00  tot 15:00 uur

zon- en feestdagen

op zon- en feestdagen rijdt de Belbus NIET.

Inlogformulier Vrijwilligers Belbus

LID VAN DE BELBUS

 1. Lid worden?
 2. Wat kost het?
 3. Regels in de bus
 4. Tassen in de bus
 5. Hoe boekt u een rit?
 6. Heeft u een klacht?

      60 plus        wapen krimpen

-  U dient 60 jaar of ouder te zijn.

-  U dient inwoner te zijn van de gemeente Krimpen aan den IJssel.

-  U dient mobiel  te zijn en in staat zelfstandig in of uit de bus te kunnen stappen.

U belt ons op tel. nr. 0180 513 030 om u als lid op te geven.
 
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 16:00 uur.
 
Ook kunt ook HIER om meer informatie vragen en u krijgt z.s.m. van ons antwoord.

1. De contributie bedraagt € 6,00 per persoon per maand.
2. Naast de contributie koopt men een rittenkaart, bevattende 10 vervoersbewijzen, voor € 5,00.
    De rittenkaarten zijn verkrijgbaar bij het kantoor Lage Vijver 4 en in de bus bij de bijrijder.
3. Er worden geen losse vervoersbewijzen verkocht.
4. Men gaat het lidmaatschap aan voor de periode van minstens 1 (één) jaar.
5. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd met ingang van een volgende maand.
    De opzegging dient, behoudens dringende redenen, te geschieden vóór de 15e van de lopende maand.
    Opzeggingen na de 15e van de maand kunnen pas de daarop volgende tweede maand ingaan.
    Bepalend is daarbij het poststempel.
6. Men geeft een machtiging af voor automatische betaling van de contributie door ondertekening
    van het inschrijvingsformulier. Hierbij geeft u tevens aan bekend te zijn met de afspraken.
7. Men betaalt altijd één maand vooruit, waarbij een deel van een maand als een volle maand wordt
    aangemerkt.

8. Het lidmaatschap gaat in na ondertekening van het inschrijvingsformulier, welke samen met een kopie
    van een legitimatiebewijs bij de Stichting is afgegeven.

afspraken1. In de bus mag niet worden gerookt.
2. In de bus worden geen huisdieren toegelaten.
3. De bus kan geen rolstoelen meenemen.
4. Er is beperkte mogelijkheid voor het meenemen van een rollator, 
    u dient dit bij de ritopgave/-aanvraag te vermelden.

5  Het meenemen van een rollator of boodschappenwagen geschiedt op eigen risico.
6. De passagier dient te allen tijde de instructies van de chauffeur e/o de bijrijder
    op te volgen.

7. De passagier is zelf verantwoordelijk voor het dragen van de in de bus aanwezige veiligheidsgordels.
8. In geval van een ongeval met financiële gevolgschade of anderszins en de veiligheidsgordel is niet 
    gedragen,kan de Stichting Belbus Krimpen aan den IJssel voor deze gevolgschade  
    niet aansprakelijk worden gesteld.   
images 4                               images 5
Boodschappentassen en -wagentjes, altijd makkelijk en handig, je kunt er veel in kwijt.
Echter, het probleem doet zich voor, dat ze vaak te zwaar zijn voor onze vrijwilligers  om u behulpzaam te zijn
bij het in de bus tillen. Wij verzoeken u om bij veel boodschappen deze in meerdere tassen te doen, 
zodat deze apart door u in de bus getild kunnen worden eventueel met behulp van onze medewerkers.
U kunt ongetwijfeld meerdere tassen in uw wagentje kwijt!
Onze vrijwilliger kan u dan op een voor hem of haar prettiger manier van dienst zijn.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
                 Ritboeking3

telefoonTijdens de openingstijden van de Belbus belt u ons op 0180 - 513 030. 
U boekt minstens één werkdag van te voren en geeft op :

1. Uw naam en uw woonadres.
2) Het adres waar u opgehaald wenst te worden.
3) De tijd dat u opgehaald wenst te worden.

Nadat deze gegevens door de telefonist(e) bevestigd zijn geeft u op :

4) Het adres van uw bestemming.
5) De tijd dat u op deze bestemming weer afgehaald wenst te worden.

 Klacht

 
    Heeft u een klacht over de Belbus?
 
   
 
Druk op bovenstaande KLACHT-toets, vul het klachtenformulier in en verzend het!
   
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
 
Bekijk HIER hoe de Belbus uw klacht in behandeling neemt.

BELBUS NIEUWS

RABO Clubsupport actie(10 november 2021)

RABO Clubsupport actie
Het resulaat van de RABO-clubsupport actie bedraagt : € 1571,00.
Heel hartelijk dank aan alle mensen die hun stem op de Belbus hebben uitgebracht.

 

DONATIE KRINGLOOP (19 maart 2021)

De medewerkers ban Kringloop Krimpen hebben de Belbus een
donatie van €2.300 gegund uit hun opbrengsen over 2020.
 
Sinds medio 2020 hanteert Kringloop Krimpen een ander donatiebeleid :
alleen lokale partijen komen voor een donatie in aanmerking en de hoogte hiervan wordt bepaald door hun medewerkers.
 
De vrijwilligers van de Belbus willen ook op deze manier Kringloop Krimpen heel hartelijk bedanken voor deze zeer ruime donatie, waar in het licht van de gevolgen van de Coronacrisis dankbaar gebruik van zal worden gemaakt!

CORONAVIRUS 10 (24 februari 2021)

Vanaf 1 maart a.s. . gaat de Belbus weer een volledig programma draaien, dus
’s morgens, ’s middags en zaterdags, tijdens de gebruikelijke uren. Wel is
het verplicht een mondkapje te dragen tijdens de rit.
Ook kan de Belbus weer worden gebeld voor het afspreken van een rit.
Op 25/26/27 februari a.s. kan dat 's morgens van 09:00 uur tot 12:00 uur.
Vanaf 1 maart a.s. weer op de normale openingsuren van de Belbus.

CORONAVIRUS 9 (22 januari 2021)

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen om verdere uitbreiding van het  het Coronavirus zoveel mogelijk te beperken heeft het bestuur van de Belbus In haar vergadering van 21 januaru 2021, jammer genoeg, het vervelende besluit moeten nemen om haar dienstverlening m.i.v. maandag 25 januari 2021 voorlopig op te moeten schorten.

We doen dit voor ruim een maand tot 1 maart a.s.  met de mogelijkheid om eerder onze dienstverlening te hervatten wanneer de mogelijkheid  zich aandient.
Daarbij zal het bestuur uiteraard de richtlijnen en maatregelen volgen van het Kabinet.

CORONAVIRUS 8 (16 dec. 2020)

In verband met de aanscherping van de coronaregels past de Belbus haar dienstverlening aan om toch een afspraak bij dokter – tandarts – fysio te kunnen maken en om boodschappen te doen. Daarbij gelden de volgende wijzigingen:

 • De Belbus rijdt vanaf zaterdag 19 december tot nader order:

van maandag tot en met zaterdag van 10.00 – 13.00 uur;

 • De Belbus is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 13.00 uur en op zaterdag van 10.00 – 13.00 uur;
 • Houd rekening bij het maken van uw afspraken met de rijtijden van de Belbus;
 • In de bus blijft het dragen van een mondkapje verplicht;
 • Per bus worden maximaal 2 personen vervoerd;
 • Leden worden alleen vervoerd op de door hen zelf opgegeven tijdstippen.

Mochten de regels veranderen dan zal de Belbus haar dienstverlening weer aanpassen.

CORONAVIRUS 7 (13 juli 2020)

Vanaf 15 juli a.s. gaat de Belbus weer een volledig programma draaien, dus
’s morgens, ’s middags en zaterdags, tijdens de gebruikelijke uren. Wel is
het verplicht een mondkapje te dragen tijdens de rit. Ook kan vanaf 15 juli
de Belbus weer worden gebeld op de gebruikelijke tijden voor het afspreken 
van een rit.

CORONAVIRUS 6 (11 juni 2020)

De Belbus is inmiddels al ruim een week weer operationeel, weliswaar met beperkingen, zoals maximaal
per bus twee personen die kunnen worden vervoerd - het verplicht dragen van een mondkapje - aangepaste
rijtijden (09.00 - 13.00 uur) gedurende vijf dagen per week. Maar, we merken ook dat veel van onze leden
toch huiverig staan tegenover het gebruik van de diensten van de Belbus, waarschijnlijk omdat zij behoren
tot de risicogroep en niet weten of het rijden met de Belbus wel veilig genoeg is. Daar hebben wij uiteraard 
begrip voor. Daarom merken we ook dat de bezetting van de rittenschema's niet maximaal is en als gevolg
daarvan heeft de Belbus inmiddels haar uitgangspunt dat alleen maar naar vaste bestemmingen wordt gereden 
aangepast: vanaf heden rijden wij weer naar alle bestemmingen in Krimpen.
             images 9
Vindt u het leuk om in een enthousiast team van vrijwilligers 1 of 2 dagdelen per week,
op een tijdstip dat het u schikt, als :
 •        CHAUFFEUR   
 •        BIJRIJDER
 •        TELEFONIST
deel te nemen aan het project BELBUS?
 
                                   Button lees meer
 

 PAGINA'S EEN BEZOEKJE WAARD!

                         

                         ANBI