belbus2

Stichting Belbus Krimpen

Lage Vijver 4

2923 TP  KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Handelsregister Kamer van Koophandel voor Rotterdam, dossiernummer 24376390


Vastgesteld door het bestuur  d.d. 24 maart 2021 :

1) Balans per 31 december 2020

2) Staat van Baten en Lasten

3) Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

4) Grondslagen voor resultaatbepaling