Stichting Belbus – Lage Vijver 4 – 2923 TP – Krimpen aan den IJssel

               DOEL VAN DE BELBUS
Het vervoeren van deur tot deur van Senioren (60+)  binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel om zo te voorkomen dat zij in een sociaal isolement geraken en om met dit vervoerssysteem hun mogelijkheid tot deelname aan het maatschappelijk en sociaal verkeer te vergroten .

 • DE BELBUS RIJDT :
  • van maandag t/m vrijdag
   • ’s morgens van 09:00 to 12:00
   • ’s middags van 13:00 tot 17:00
  • op zaterdag
   • ’s morgens van 10:00 tot 12:00
   • ’s middags van 13:-00 tot 15:00
  • op zon- en feestdagen
   rijdt de Belbus NIET

Informatie over lid van de Belbus

-U dient 60 jaar of ouder te zijn.
-U dient inwoner te zijn van de gemeente Krimpen aan den IJssel.
-U dient zelfstandig in- of uit de bus te kunnen stappen.
_________________________________________________
U belt ons op tel.nr. 0180 513 030 om u als lid op te geven.
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 16:00 uur.
Ook kunt U HIER om meer informatie vragen en U krijgt z.s.m. van ons antwoord.

 1. De contributie bedraagt € 6,00 per persoon per maand.
 2. Naast de contributie koopt men een rittenkaart, bevattende 10 
     vervoersbewijzen vooor  € 5,00.    
     De rittenkaarten zijn verkrijgbaar in de bus bij de bijrijder.
 3. Er worden geen losse vervoersbewijzen verkocht.
 4. Men gaat het lidmaatschap aan voor de periode van minstens
     1 (één) jaar..
 5  Men geeft een machtiging af voor automatische betaling van de 
     contributie  door ondertekening van het inschrijvingsformulier.   
     Hierbij geeft u tevens aan  bekend  te zijn met de afspraken.
 6. Men betaalt altijd één maand vooruit, waarbij een deel van een 
     maand als een volle maand wordt aangemerkt.
 7. Het lidmaatschap gaat in na ondertekening van het inschrijvings-
     formulier.

Men gaat het lidmaatschap aan voor de periode van minstens 1 (één) jaar.
Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd  met ingang van een volgende maand. 
De opzegging dient, behoudens dringende redenen,  te geschieden vóór de 15e  van de lopende maand.
Opzeggingen na de 15e van de maand kunnen pas de daarop volgende tweede maand ingaan 
Bepalend is daarbij het poststempel. 

 1. In de bus mag niet worden gerookt.
 2. In de bus worden geen huisdieren toegelaten.
 3. De bus kan geen rolstoelen meenemen.
 4. Er is beperkte mogelijkheid voor het meenemen van een rollator. 
    U dient dit bij de ritopgave/-aanvraag te vermelden.
 5  Het meenemen van een rollator of boodschappenwagen geschiedt
     op eigen risico.
 6. De passagier dient te allen tijde de instructies van de chauffeur 
     e/o de bijrijder  op te volgen.
 7. De passagier is verplicht de in de bus aanwezige veiligheidsgordels
     te dragen.
 8. In geval van een ongeval met financiële gevolgschade of anderszins
     en de veiligheidsgordel is niet gedragen,kan de Stichting Belbus 
     Krimpen aan den IJssel niet aansprakelijk worden gesteld.

Boodschappentassen en -wagentjes, altijd makkelijk en handig, 
  je kunt  er veel in kwijt.
  Echter, het probleem doet zich voor, dat ze vaak te zwaar zijn voor
  onze vrijwilligers  om u behulpzaam te zijn bij het in de bus tillen.
  Wij verzoeken u om bij veel boodschappen deze in meerdere tassen 
  te doen, zodat deze apart door u in de bus getild kunnen worden
  eventueel met behulp van onze medewerkers.
  U kunt ongetwijfeld meerdere tassen in uw wagentje kwijt!
  Onze vrijwilliger kan u dan op een voor hem of haar prettiger 
  manier van dienst zijn.

 Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Tijdens de openingstijden van de Belbus belt u ons op :
tel. nr.   0180 – 513 030     

  U boekt minstens één werkdag van te voren en geeft  op:
     
1Uw naam en uw woonadres.
     2) Het adres waar u opgehaald wenst te worden.
     3) De tijd dat u opgehaald wenst te worden

  Nadat deze gegevens door de telefonist(e) bevestigd 
  zijn geeft u op :
     4) Het adres van uw bestemming.
     5) De tijd dat u op deze bestemming weer afgehaald 
        wenst te worden.

      Heeft u een klacht over de Belbus?
Druk op bovenstaande KLACHT-toets, vul het klachtenformulier in 
en verzend het!
 Bij voorbaat onze hartelijke dank. 
    Bekijk HIER hoe de Belbus uw klacht in behandeling neemt.

Vindt u het leuk om in een enthousiast team van vrijwilligers één of twee dagdelen per week, op een tijdstip dat u schikt, als
● CHAUFFEUR
● BIJRIJDER
● TELEFONIST
deel te nemen aan het project BELBUS?
Lees HIER MEER ☞☞